PM FLEX Sverige AB
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

[email protected]

+46 (0)31 333 54 00

Tidseffektiva installationer, mindre kabelspill och en minskad arbetsbelastning  -det tycker vi är Rock n Roll. Se mer om Rock n Roll här.