PM FLEX Sverige AB
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

[email protected]

+46 (0)31 333 54 00

Samtliga produkter i PM FLEX fördragna sortiment, våra flexibla tomrör samt våra styva rör nu är listade i Svanens husproduktsportal, vilket innebär att de kan användas i Svanenmärkta byggnader!

Vid frågor gällande PM FLEX produkter vänligen kontakta Christian Djäknegård,
Product Specialist PM FLEX

tel: 031 333 54 02
email: [email protected]