PM FLEX Sverige AB
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

info@pmflex.se

+46 (0)31 333 54 00

Vi finns här för att svara på dina frågor, allt från installation till hjälp med produktfrågor. Vi är tillgängliga vardagar 08.00 – 17.00.

PM FLEX Sverige AB
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

info@pmflex.se

+46 (0)31 333 54 00

Managing Director

CFO

Henrik Norfeldt

Direkt 031 333 54 07

Customer Relations

Matilda Tullock

Direkt 031 333 54 08

Oda Alida Bjørke

Direkt 031 333 54 11

Account Managers

Product Specialist

Christian Djäknegård

Direkt 031 333 54 02

Marketing Coordinator

Group Accounting

Andréa Bengtsson

Direkt 031 333 54 14

CTO