PM FLEX Sverige AB
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

info@pmflex.com

+46 (0)31 333 54 00

Vi finns här för att svara på dina frågor, allt från installation till hjälp med specifika produktfrågor. Vi är tillgängliga vardagar mellan kl. 08.00 – 17.00.

PM FLEX Sverige AB
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

info@pmflex.com

+46 (0)31 333 54 00

Managing Director

Account Managers

Accounting Manager

Andréa Bengtsson

Direkt 031 333 54 14

Customer Relations

Matilda Tullock

Direkt 031 333 54 08

Viktoria Johansson

Direkt 031 333 54 11

Technical Sales Support

Johan Torstensson

Direkt 031 333 54 02

Marketing Coordinator