Halogeenvrije buizen

Veiligheid en milieubescherming

Bij PM zetten we ons gepassioneerd in om onze klanten geavanceerde producten aan te bieden die voldoen aan de steeds hogere normen op het gebied van veiligheid, gebruiksvriendelijkheid en milieubescherming.

Met de lancering van het nieuwe gamma buizen FLEX HALOGEN FREE PM kunnen we onze installateurs nu het hoogste niveau van systeemveiligheid bieden.

Het gloednieuwe assortiment elastische en onbuigzame halogeenvrije buizen voldoet aan de Europese norm
EN 50642 (“HALOGEENVRIJ”)
die onlangs door CENELEC uitgevaardigd is en die van kracht is in de landen van de Europese Unie.
De nieuwe norm definieert de criteria om het halogeengehalte in buissystemen te bepalen en stelt de drempelwaarden voor het halogeengehalte vast waaraan dergelijke systemen moeten voldoen om “HALOGEENVRIJ” te kunnen worden verklaard.

De maximale grenswaarden voor halogenen die volgens
EN 50642 worden geaccepteerd, zijn:

Broomverbindingen (Br) 0,15%

Chloorverbindingen (Cl) 0,15%

Gefluoreerde verbindingen (Fl) 0,30%

Jodiumverbindingen (I) 0,30%

Totaal halogeengehalte: 0,4%

Het werkelijke halogeengehalte van de PM FLEX HF-buizen bedraagt 0,10%, wat ruim onder de door EN 50642 voorgeschreven grenswaarden is.

Met andere woorden, het halogeengehalte van PM FLEX HF-buizen ligt 10 keer lager dan alle andere buizen die op de markt verkrijgbaar zijn en is “Zero Halogen” verklaard in overeenstemming met IEC 60754. Er moet ook opgemerkt worden dat PM FLEX HF-buizen tevens voldoen aan de veel strengere eisen van het Svanen Nordic Ecolabel.

PM FLEX HF-buizen worden aanbevolen voor alle elektrische installaties op plaatsen die bestemd zijn om veel mensen in onder te brengen, zoals scholen, ziekenhuizen, winkelcentra, kantoren, stations, enz.

Waarom is het belangrijk om HF-buizen te gebruiken die voldoen aan EN 50642?


• voor de bescherming van de werkomgeving en de gezondheid van de werknemers

• voor de bescherming van het milieu en om het grondwater niet te verontreinigen tijdens het verwijderen van producten

• voor de bescherming van het leven van mensen en dieren. In geval van brand stoten HF-buizen een verwaarloosbare hoeveelheid corrosieve en giftige gassen uit

• om potentieel gevaarlijke corrosieverschijnselen voor elektronische apparatuur te vermijden.


PM FLEX HF-buizen voldoen ook aan de eisen van
IEC 61034-2 (Low Smoke).
Waarom is het belangrijk om buizen met een lage rookuitstoot te gebruiken die voldoen aan IEC 61034-2?

In geval van brand geven deze buizen geen ondoorzichtige rook af en bieden ze meer dan 60% zichtbaarheid, waardoor nooduitgangen kunnen worden gezien.