Halogeenvrije buizen

Veiligheid en milieubescherming

Hier bij PM, zetten we ons met passie in om onze klanten de meest geavanceerde producten te kunnen bieden, die tegemoet komen aan de voortdurend stijgende normen op het gebied van veiligheid, bruikbaarheid en milieubescherming.

Dankzij de introductie van het nieuwe assortiment buizen PM FLEX HALOGEN FREE, kunnen wij nu onze installateurs het hoogste veiligheidsniveau van de installatie bieden.

Het gloednieuwe assortiment halogeenvrije flexibele buizen en harde buizen voldoet aan de Europese norm
EN 50642 (“HALOGEENVRIJ”)
die onlangs door CENELEC is uitgevaardigd en in de landen van de Europese Unie van kracht is.
De nieuwe norm stelt de criteria vast voor de bepaling van het halogeengehalte in systemen van buizen en stelt de drempels vast voor het halogeengehalte die dergelijke systemen moeten respecteren om als “HALOGEENVRIJ” te kunnen worden beschouwd.

De aanvaarde grenzen voor halogeen overeenkomstig de norm EN 50642 zijn:

Broomverbindingen (Br) 0,15%

Chloorverbindingen (Cl) 0,15%

Fluorverbindingen (Fl) 0,30%

Jodiumverbindingen (I) 0,30%


Totaal halogeengehalte (Br, Cl, Fl, I): 0,4%

Het reële halogeengehalte van de buizen uit het PM FLEX HF assortiment is minder dan 0,10%, ruim onder de grenzen opgelegd door de norm EN 50642.

Met andere woorden, het halogeengehalte van PM FLEX HF-buizen is 10 keer lager dan dat van andere buizen die op de markt verkrijgbaar zijn en volgens de IEC 60754-normen als “Zero Halogen” zijn aangemerkt.
Ook het vermelden waard is het feit dat de PM FLEX HF buizen ook voldoen aan de nog strengere vereisten voorgeschreven door Svanen Nordic Ecolabel.

PM FLEX HF buizen worden aanbevolen in alle elektrische installaties op plaatsen die bedoeld zijn voor veel mensen, zoals scholen, ziekenhuizen, winkelcentra, kantoren, stations, enz.

Waarom is het belangrijk om HF-buizen te gebruiken die voldoen aan EN 50642?

bescherming van het werkomgeving en de gezondheid van de werknemers;
• het beschermen van het milieu en het niet vervuilen van het grondwater tijdens de verwijdering van de producten
bescherming van het leven van mens en dier. In geval van brand geven de HF buizen dan ook een verwaarloosbare hoeveelheid van corrosieve en giftige gassen af
om corrosieverschijnselen te voorkomen die gevaarlijk kunnen zijn voor elektronische apparatuur.

De PM FLEX HF buizen voldoen aan alle vereisten van de norm IEC 61034-2 (Low Smoke).

Waarom is het van belang dat buizen met een geringe rookontwikkeling worden gebruik in overeenstemming met IEC 61034-2?

Omdat deze leidingen bij brand geen ondoorzichtige dampen afgeven en een zicht garanderen van meer dan 60%, zodat nooduitgangen kunnen worden geïdentificeerd.