VÄLJ DITT LAND

SÄKERHET OCH MILJÖ

Vårt ansvar

På PM FLEX känner vi stort ansvar gentemot våra samarbetspartners, mot installatören som använder våra produkter, för de människor som bor i byggnader där våra produkter är installerade och för miljön där vi lever. Därför köper vi våra råvaror från de mest kvalificerade europeiska tillverkarna och genomför löpande kvalitetskontroller. Vi designar och tillverkar 100% återvinningsbara produkter. Våra produkter ska inte bara uppfylla REACH-standarder, de ska även vara fria från alla de ämnen som kan komma att förbjudas i framtiden (som anges i kandidatlistan).
Vi erbjuder produkter som ligger i linje med de senaste miljökraven.

En grönare framtid

Våra produkter är i ständig utveckling för att ligga i framkant när det gäller de senaste inom säkerhet.
Genom att använda våra halogenfria produkter säkerställer du en maximal säkerhetsnivå i händelse av brand.
PM FLEX halogenfria rör, Low Smoke Zero Halogen är godkända enligt de internationella standarderna IEC 61034-2, SV 50267-1 och EN 50267-2-2.
”Low Smoke” = Låg rökutveckling , minimalt med tät rökutveckling, alltså utrymningsvägar förblir synliga vilket medför snabba räddningar av både människor och material.
”Zero Halogen” = Mängden av halogensyra i röken ligger under 0,5%.

Halogenfritt ger en högre säkerhet

Halogenfria rör tillverkas med speciella plast polymerer som tillåter ett högre tryck än PVC.
Jämfört med traditionella PVC-rör är våra halogenfria LSZH rör:

  • 3 gånger mer motståndskraftiga mot tryck (6 joule kontra 2 joule), på grund av den tjockare ytterväggen
  • Betydligt mer resistenta mot höga temperaturer, upp till 90 ° C mot 60 ° C
  • Betydligt säkrare än PVC i händelse av brand eftersom de inte avger saltsyra, en giftig och frätande rök som avges när PVC brinner. Dessutom avger halogenfria produkter en minimal mängd tät rök och en försumbar mängd av kolmonoxid (CO), långt bortom de gränsvärden som finns.

Detta gör att våra halogenfria rör rekommenderas i alla byggnader som är avsedda att rymma ett stort antal människor som gallerior, stationer, flygplatser, skolor, hotell, sjukhus.

Sikt vid händelse av brand
LSZH
PVC

Synlighet av nödutgångar vid händelse av brand, halogenfria rör jämfört med traditionella PVC rör.

Jämförelse mellan LSZH rör och PVC-rör

Europeisk standard ICTA LSZH PVC
Låg rökutveckling IEC 61034-2
Avger inga korrosiva gaser vid brand IEC-EN 50267-2-1, IEC-EN 50267-2-2
Självslocknande IEC-EN 61386-1, IEC-EN 61386-22
Motstånd mot tryck IEC-EN 61386-1, IEC-EN 61386-22 750 Newton 750 Newton
Lägsta temperatur för installation IEC-EN 61386-1, IEC-EN 61386-22 - 25°C - 5°C
Högsta temperatur för installation IEC-EN 61386-1, IEC-EN 61386-22 + 90°C + 60°C
Motstånd mot slag IEC-EN 61386-1, IEC-EN 61386-22 6 Joule 2 Joule

Paketering

-25%
av
PLAST
OCH
AVFALL
EFTERSOM VI ANVÄNDER PLASTFILM SOM GER ETT HÖGT UTBYTE VID PACKETERINGEN.