Humanisten Göteborgs Universitet

/ Göteborg

Nu görs en stor satsning på Göteborgs universitet och Akademiska Hus. Nya mötesytor med bl.a. restaurang, undervisningslokaler samt kontor ska byggas. Projektet görs i olika etapper, i nuvarande Humanisten kommer flyglarna att länkas samman för att skapa kommunikation mellan huskropparna. Befintliga byggnader kommer att uppgraderas vad gäller standard, installationer och tillgänglighet för att skapa pedagogiska miljöer.

El-Finess har uppdraget som elinstallatör på hela projektet och de har använt sig uteslutande av PM FLEX material. – Vi är mycket nöjda med projektet säger Pelle Hultman, projektledare på El-Finess. Vi har dragit mycket brandlarmskabel, då passade PM FLEX Rock n Roll produkt utmärkt eftersom den kommer i 300 meters längder. Vi har även använt mycket tomrör och då passar PM FLEX lågfriktionsrör perfekt, både deras vanliga lågfriktionsrör Speed men också HiSpeed ringen som är med en behandlad insida. I nästa steg kommer vi använda oss av fler Rock n Roll produkter, de var smidiga och toppen med de långa längderna som gör att installatörerna behöver inte springa o hämta ringar lika många gånger, vi sparar både tid och kraft!